ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Internet Sitesi

http://meb.gov.tr/

Rehberlikte Kullanılma Amacı: Bu sitede yer alan bilgiler çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birimler, teşkilat yapısı yürütülen sınavlar ve hizmetler ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bunun yanında eğitim öğretim süreçleriyle ilgili her türlü bilgi, duyuru ve mevzuata bu site aracılığıyla erişebilmek mümkündür. Sayfa aracılığı ile merkez teşkilat birimlerine ait web sayfalarına erişilere ve ayrıntılı bilgilere de ulaşılabilinir.