ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLAR

Euroguidance

http://euroguidance.iskur.gov.tr/

Site Hakkında Bilgi: Euroguidance Ağı, Avrupa genelindeki Mesleki Rehberlik sistemlerini birbirine bağlayan merkezlerin bir ağıdır. Bu merkezlerin genel amacı; eğitim, öğrenim, iş, meslek ve rehberlik konularında bilgi vererek ilgili ülkelerde Avrupa boyutunun desteklenmesine katkıda bulunmak ve Avrupa genelinde dolaşımın en etkin şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamaktır. Euroguidance, Avrupa genelindeki olanakların daha iyi anlaşılması için rehber danışmanlara ve bireylere yardım ederek hareketliliği destekler.

27 Avrupa ülkesi ve 4 EFTA ülkesi ile Türkiye'den oluşan Ağın ana hedef grubu, meslek danışmanları, öğretmenler ve akademisyenlerdir. Bunların kendi hizmet gruplarına kaliteli, güncel ve düzenli bilginin ulaştırılmasını, danışmanlık hizmetlerinde kullanılması için gerekli kaynakların oluşturulmasını destekler. Bu kaynakların en önemlileri Ülkelerin eğitim ve danışmanlık sistemleri, projeler ve iyi örnekler veri tabanı, guide-net haberleşme forumu, Euroguidance Dergisi, PLOTEUS olarak sıralanabilir. Bunun yanı sıra, Ülkeler, yıllık toplantılarda kendi uygulamalarına yol gösterecek stratejik planları birlikte hazırlarlar. Çalışma ziyaretleri ve ACADEMIA programı ile başka ülkelerin mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini, eğitim ve istihdam sektörlerindeki uygulamaları tanıma olanağı bulurlar.

Ayrıca, Euroguidance Ağı, ikinci hedef grup olan öğrenci ve diğer yurttaşlar için, öncelikle eğitim amaçlı hareketlerini desteklemek amacıyla, başta PLOTEUS olmak üzere veri tabanlarının yaratılmasını ve beslenmesini sağlar. Türkiye 1 Nisan 2004 tarihi itibariyle Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi olmuş ve bugüne kadar geçen sürede binlerce genç ve eğitimci Avrupa'da çeşitli programlara devam etme fırsatı bulabilmişlerdir.

Euroguidance Ağı Hedefleri:

Genel Eğitim, Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık sisteminin Avrupa Boyutunun geliştirilmesine katkıda bulunmak,

Değişik ülkelerdeki Danışmanlık Servisleri arasında işbirliğini desteklemek,

Aşağıdaki bilgilerin toplanması yoluyla Eğitim ve Öğrenim alanında ülkeler arası dolaşıma katkıda bulunmak;

  • Eğitim ve Öğrenim imkanları,
  • AB girişim ve programları,
  • İş ve kariyer imkanları,
  • Dolaşımın yasal çerçevesi,
  • Bilgi değişimine katkıda bulunmak: İlgili ülkelerdeki Eğitim ve Öğrenim Sistemi, Mesleki ve Öğrenim Rehberlik Sistemleri, Dereceler ve beceriler
Bu içerik toplam 2419 kez görüntülenmiştir.
Portal içerikleri bugün 833 kez görüntülendi, 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.864.628 tekil ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.