Türkçe Eğitimi

Yunus Emre Enstitüsü, yürütmekte olduğu Uzaktan Türkçe Öğretimi Projesi ile zaman ve mekân problemini ortadan kaldıracak, günümüz teknolojilerini kullanarak Türkçe öğrenmek isteyenlere imkân sunacaktır. Ayrıca Uzaktan Türkçe Öğretimi Projesi, 10. Kalkınma Planı çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsüne verilmiş Türkçe Öğretim projelerinden biridir.
Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşundan bu yana sayısı elliyi aşan Türk Kültür Merkezleri, bulundukları coğrafyalarda dostluk ilişkilerinin pekişmesinde önemli bir görev üstlenmektedir.
Yunus Emre Enstitüsü, Kültür Merkezleriyle Türkçe öğretiminin yanı sıra Türk kültürünü tanıtmayı, kültür ve sanat diliyle ulusal, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamayı amaçlamaktadır. Merkezler bulundukları bölgelerde düzenlediği etkinliklerin dışında geleneksel sanatlar, kültürel mirasın korunması, farklı disiplinlerde sanatsal üretimin sağlanması ve kültür politikalarının geliştirilmesi konularında da çalışmaktadır.
Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde düzenlenen Türkçe kurslarında öğretim sistemi Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Metni'ne göre şekillendirilmektedir. Merkezlerde verilen Türkçe derslerinde dört temel dil becerisine (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) eşit düzeyde yer verilmektedir.
Avrupa Dil Portfolyosu ölçütlerine göre tanımlanan A1, A2, B1, B2, C1, C2 düzeylerinden oluşan altı basamakta dil öğretimi gerçekleştirilmektedir.
Tüm vatandaşlarımız https://turkce.yee.org.tr/tr adresinden e-Devlet şifreleriyle veya EBA şifreleriyle giriş yapabilir, veya
buradan kaydolarak ücretsiz faydalanabilirler.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından hazırlanan Ana-Dil: Türkçe öğrenme ortamı ile her yıl Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen yaklaşık 90 bin yabancı uyruklu öğrenciye, Türkiye'de bulunan ve eğitim için bütçe ayıramayacak durumda olan yaklaşık 3,1 milyon mülteciye, ve tüm bunlara ek olarak Türk devletlerinde yaşayan bireylere, Türkiye'den dünyanın dört bir tarafına göç etmiş Türklere, Türk dilini ve kültürünü öğrenmek isteyen tüm dünya vatandaşlarına günümüz öğretim teknolojilerini kullanarak yer ve zamandan bağımsız olarak, kendi öğrenme hızlarında, eğlenerek uzaktan Türkçe öğrenme fırsatı sunulmaktadır. Ana-Dil: Türkçe; herkes tarafından kullanılabilecek sade ve basit bir arayüzle tasarlanmış, Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi alanında açık ders malzemesi olarak kullanılabilecek online bir ortamdır. Bu ortamda; A1 ve A2 düzeyine yönelik öğrenme materyalleri sunulmaktadır. Ana-Dil: Türkçe Öğrenme Ortamında katılımcıların eğlenerek Türkçe öğrenmelerine hizmet etmek amacıyla e-dersler, video dersler, ses dosyaları ve metinler, oyun gibi öğrenme araçları geliştirilmiştir. Program; katılımcıların kendi öğrenme hızında ve kontrolünde çalışabilmesine olanak tanımakta ve kesinlikle üst düzey bir bilgisayar becerisi gerektirmemektedir. Sistemde İngilizce, Arapça ve Rusça dil desteği sunulmuştur. Ana-Dil Türkçe bireysel dil öğrenimine yönelik olmakla birlikte yabancılara Türkçe öğretimi üzerine çalışan tüm öğreticilerin yüzyüze eğitimde de kullanabilecekleri öğrenme materyalleri sunmaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek ve öğretmek isteyen herkes ücretsiz olarak
https://turkce.anadolu.edu.tr
adresinden kayıt olarak bu öğrenme ortamını kolaylıkla kullanabilir.

Bu içerik toplam 7567 kez görüntülenmiştir.
Portal içerikleri bugün 179 kez görüntülendi, 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.811.817 tekil ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.