ÖĞRENME FIRSATLARI

Uzaktan Öğrenme

Yaşamboyu öğrenmeyi mümkün kılan uzaktan eğitim, eğitimde seçenekleri ve kaliteyi artırmanın da önemli bir yoludur. Uzaktan eğitimin en büyük özelliği coğrafi, sosyo-ekonomik ve diğer sınırlamalara bağlı olmaksızın, bireylere öğrenim görebilme olanağı sunmasıdır. Uzaktan eğitim, “öğretmen ve öğrencilerin temel görevlerini ayrı ortamlarda yerine getirdikleri biçimsel öğretim sürecinin genel bir adlandırması” olarak da tanımlanabilir.

Uzaktan eğitim yeni bir olgu değildir. Mektupla öğretim ile başlayan uzaktan eğitim uygulamaları, günümüzde hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri doğrultusunda gelişimini sürdürmektedir. Ülkemizde de, “mektupla öğretimden” Açık Öğretim Fakültesine ve internet üzerinden uzaktan eğitim uygulamalarına kadar bu gelişimin devam ettiği görülmektedir.

Uzaktan eğitim, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın bireylere açık eğitim olanaklarının sunulmasıdır. Eğitimde en hızlı gelişen uygulamaların başında gelen uzaktan eğitim, bilgi teknolojileri doğrultusunda farklı uygulamaları gündeme getirmektedir. Bilgi teknolojileri doğrultusunda şekillenen günümüz dünya ekonomisinde, uzaktan eğitimin bir seçenek olmaktan çıkıp, bir zorunluluk haline geldiği görülmektedir. Ayrıca, bilgi toplumu eğitimde anlayış ve uygulama açısından da değişiklikler meydana getirmektedir. Günümüzde eğitim sistemleri, bir yandan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar, diğer yandan ise, bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği yeni problemler üzerinde odaklanmaktadır. Bu olanakların ve problemlerin odağında yer alan sistem ise, uzaktan eğitimdir. Artık uzaktan eğitim, eğitimin geleceğe dönük şekillendirilmesinde küresel bilgi altyapılarının baskın olduğu bir anlayış ve uygulamaya sahiptir. Bu açıdan, yeni bilgi teknolojileri uzaktan eğitim benzeri açık eğitsel sistemlerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Bu doğrultuda uzaktan eğitim, mevcut eğitim sorunlarına bir çözüm olmanın ötesinde değerlendirilmelidir. Bilgi ve iletişim teknolojileri bütün uluslara kaçıramayacakları bir fırsat tanımaktadır. Uzaktan eğitim ile özellikle ulusal eğitim sistemlerinin eğitim, bilim ve kültür alanlarında uluslararası kaynak kullanımının sağlanması ve diğer sistemlerle entegre edilmesi mümkün olabilmektedir. Uzaktan eğitim eğitsel süreçlerde nitelik ve verimlilik, yetişkin eğitiminde yeni durumların oluşturulması, eğitim sistemlerinde yönetsel etkililiğin sağlanması noktalarında yeni açılımlar getirebilmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Öğrenme Portalı için tıklayınız

Bu içerik toplam 19453 kez görüntülenmiştir.
Portal içerikleri bugün 1.829 kez görüntülendi, 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.859.934 tekil ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.