Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 08.09.1983 tarihli ve 155 sayılı kararı ile kurulmuştur. Kurulduğu tarihte Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan okul, 1999 Yılından itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte iken 11/11/2011 tarihli ve 652 sayılı KHK ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne Bağlanmıştır. Millî Eğitim Temel Kanununun genel amaçlarına ve bu Kanun ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun temel ilkelerine uygun olarak, en az ilkokulu bitiren bireylere, en gelişmiş bilişim ve kitle iletişim araçlarını kullanarak, gerektiğinde yüz yüze eğitim programları uygulayarak, bilgi, beceri ve meslek kazandırmayı ve bu yolla onları hayata hazırlamayı hedef edinen Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumudur. (İnternet Sitesi)

AMAÇLAR:
• Meslek edinmek isteyenlere meslek seçiminde yardımcı olmak için gerekli araç ve yöntemleri bulmak ve geliştirmek,
• Çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği araştırma, geliştirme, planlama ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,
• Meslek edinmek isteyenlere uzaktan öğretim yoluyla meslek kursları düzenlemek ,
• Uzaktan öğretim sistemini geliştirme ve yaygınlaştırma amacına yönelik program geliştirme çalışmaları yapmak,
• Gerektiğinde kursiyerlerin yüz yüze öğretim teknikleri ile bilgi ve becerilerini artırmak,
• Yüz yüze ve uzaktan öğretim yöntemlerini etkili ve amacına uygun şekilde bütünleştirmek,
• Sertifika programları bünyesinde kursları düzenlemek, sınav süreçlerine yardımcı olmak,
• Öğretim ve sınavların yapılmasında diğer öğretim kurumlarıyla iş birliği yapmak,
• Bakanlıkça kabul edilen programlara göre özel kurumlarca ve kamu kurumlarınca açılan kursları bitirenleri sınavlara almak ve başarılı olanları belgelendirmek,
• Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üniversitelerle ortak sertifika programları ve sektörel bazlı mesleki eğitimleri planlayıp yapmak.


Meslek edindiren sertifika programları için tıklayınız.

Bu içerik toplam 3026 kez görüntülenmiştir.
Portal içerikleri bugün 1.845 kez görüntülendi, 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.859.943 tekil ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.