KENDİNİ KEŞFET

Beceriler

Becerilerimiz, yeteneklerimiz gibi doğuştan getirilebilir yönleri olmakla birlikte, sonradan kazandığımız, çevresel koşulların etkisiyle geliştirdiğimiz özelliklerdir. Becerilerin pek çok iş ve meslekle ve dolayısıyla kariyer planlarımızla ilişkisi vardır. Becerilerimiz konusunda bilgi sahibi olmak kariyer planlarımızı yaparken bize yol gösterir. İş yaşamına girdiğimizde bizim için önemli hale gelebilecek, iş görüşmelerinde karşımıza çıkabilecek önemli beceriler vardır. Bu beceriler transfer edilebilir beceriler olarak tanımlanır. Transfer edilebilir beceriler; iş yaşamında, eğitim yaşamında, evde ya da ders dışı etkinliklerimizde, bir ortamdan diğer ortama geçirebildiğimiz niteliklerimizdir. Örneğin zaman yönetimi, öz yönetim, motivasyon gibi beceriler sadece iş yaşamında değil hayatımızın her alanında önemlidir ve bu becerileri okul yıllarında geliştirmeye başlamak önemlidir. Okul yıllarında öncelikle geliştirebileceğiniz transfer edilebilir becerileri kısaca özetledik.

İletişim becerileri ve kişiler arası ilişkiler

İletişim, hem başkalarına bilgi aktarmak hem de dinleme yeteneğinizi ifade eden bir beceridir. Bu beceri, sözlü ve yazılı iletişimi içermektedir.

Dinleme, konuşma ve yazma gibi beceriler iş yaşamında önemlidir. İşverenler, başkalarının söylediklerini doğru şekilde yorumlayabilecek, kendi düşüncelerini ifade edebilecek, yazılı ve sözlü iletişimde başarılı insanları isterler.

Her öğrenci, iletişim becerilerini geliştiren bir deneyime sahiptir. Öğrencilik yıllarında herhangi bir sınıf konuşması ya da sunum yapmak bu becerilerinizi geliştirmek için sizi destekler.

Takım Çalışması

Günümüz çalışma ortamında, birçok iş bir veya daha fazla grupta çalışmayı içerir. Bu nedenle bir takımın parçası olabilmek, bir proje ekibinde çalışabilmek işverenler açısından aranan özellikler arasındadır. Seçtiğimiz meslek hangisi olursa olsun, iş ortamlarında bir ekip ile çalışabilmek ve işbirliği yapabilmek aranan özellikler arasında yer alabilir.

Bir spor takımı, kulüp veya müzik grubu gibi bir takımın bir parçası olarak yaptığınız çalışmalar sizinle ilgili ipuçları verir ve becerilerinizin gelişmesini destekler

Analitik düşünme ve problem çözme

21. yüzyılda sorunlara farklı açılardan bakabilmek, farklı, yenilikçi düşünceler geliştirebilmek, mantık ve geçmiş tecrübeleri kullanarak sorunları etkili bir şekilde belirlemek ve çözmek önemli becerilerden birisidir.

Okuldaki pek çok farklı ders, etkinlikler, tartışma ve fikir üretmeye dayalı kulüpler becerilerinizin gelişmesini destekler. Ayrıca strateji oyunları ve zeka oyunları, beyin fırtınası gibi pek çok etkinlik de analitik düşünme ve problem çözme becerilerimizi yeteneğimizi geliştirir.

Bilgisayar/bilgi iletişim teknolojileri okur yazarlığı

Bilgi iletişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanabiliyor olmak 21.yy’da neredeyse her bireyden beklenen beceriler arasına girmiştir. Özellikle iş piyasasında işverenler çalışanların temel bilgisayar becerileri konusunda yeterli olmalarını beklemektedir.

Liderlik

Liderlik becerisi diğer insanları motive edebilmek ve yönlendirebilmek için sahip olmamız gereken tutum, davranış ve becerilerimizi ifade eder. Liderlik becerisi sadece iyi kişiler arası becerileriniz olduğunu göstermekle kalmaz aynı zamanda bir ekibin koordine edilmesi, motive edilmesi ve şekillenmesi becerisine sahip olduğunuzu da gösterir.

Yaratıcı Düşünme

Yaratıcı düşünme yeni şeyler düşünmek veya yeni yollarla düşünmek demektir. "Kutunun dışında düşünmek"tir. Bazı insanlar doğal olarak diğerlerinden daha yaratıcıdır, ancak yaratıcı düşünme pratikle güçlendirilebilir. Bilmece çözerek, varsayımların farkına vararak, hatta hayal kurarak gelişebilir. Yaratıcı insanlar görevleri yerine getirmek, sorunları çözmek ve zorluklarla mücadele etmek için yeni yollar tasarlayabilirler. Çalışmalarına taze ve bazen alışılmışın dışında bir bakış açısı getirirler.

Değişime uyum sağlama

İş dünyasındaki değişimler çalışanların da yeni durumlara hızla uyum sağlayabilmesini gerektiriyor. İşverenler değişime direnen ve değişim karşısında felce uğrayan çalışanlardan çok, yeni kurallara hızla uyum sağlayabilen kişilerle çalışmayı tercih ediyorlar.

Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi, bir kavram olarak çok zor değildir, ancak uygulamada zaman yönetimini sağlamak kimi insanlar için çok zor olabilir. İyi bir zaman yönetimi için önceliklendirmek ve plan yapmak gerekir. Lise süresince, harika zaman yönetimi becerilerine zaten ihtiyacınız olabilir, ancak iş yükünüzün okul yıllarınız ilerledikçe daha da büyüyeceğini unutmayın.

Transfer edilebilir becerileriniz hakkında bilgi elde etmek için tıklayın.

Bu içerik toplam 3841 kez görüntülenmiştir.
Portal içerikleri bugün 1.874 kez görüntülendi, 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.859.964 tekil ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.