Bilgisayar Kullanımı Sertifika Programı

Kursun Amacı

Bilgisayarı oluşturan temel donanımları ve yazılımları tanıtmak, Windows işletim sistemini uygulamalı olarak öğretmek ve Windows ortamında çalışan programlar hakkında bilgi vermek. Office uygulamalarından Word programı ile çeşitli belgeler ve dokümanlar hazırlamayı öğretmek, Excel ile matematiksel fonksiyonlar kullanılarak çeşitli hesap tabloları hazırlamayı, çizelgeler ve grafikler oluşturmayı öğretmek.

Uluslararası bilgisayar ağına (internet) bağlanmayı, internet sitelerinde gezinmeyi, arama motorlarını kullanarak bilgiye kolay ulaşma yollarını, elektronik posta hesabı açıp kullanmayı, güvenli internet kullanımı için uyulması gereken kuralları ve internetin sağladığı olanaklardan yararlanmayı uygulamalar yaparak öğretmek. Powerpoint programını kullanarak sunum hazırlama, bilgi, resim ve ses dosyalarını sunumlarda kullanma, bu sunumları etkili hale getirmek için sunumlara çeşitli görsel ve işitsel özellikler ekleme ve hazırlanan bu sunumları kurs arkadaşlarına sunarak, sunum yeteneğini arttırmayı uygulamalar yaparak öğretmek.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler

Windows İşletim sistemi konusunda bilgi sahibi olur ve işletim sisteminde kurulu Microsoft Office programları Word, Excel, PowerPoint programlarını aktif kullanır.

Kursun İçeriği

· İnternet ve Güvenlik · Excel · Word · İşletim Sistemi (Windows)

Kursun Süresi:

160 Saat


15/01/2012 tarihinde HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile ELGİNKAN VAKFI arasında Sertifikaya Dayalı Uzaktan Eğitim Programı İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bu protokolün amacı, T.C. MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile ELGİNKAN VAKFI iş birliğinde; ülkemiz sanayi ve bilişim sektörünün ihtiyacı olan meslek dallarında eleman yetiştirilmesi amacıyla, çağdaş bilgi ve iletişim teknolojileri (İnternet ile CD, ders kitabı gibi teknolojiler) kullanarak “Sertifikaya Dayalı Uzaktan Eğitim Sistemi” ile eğitilmesi, kursiyerlere meslek kazandırılması, mesleğin geliştirilmesi, MTAO vasıtası ve ELGİNKAN iş birliği ile sertifika verilmesidir.

Kayıt Şartları

Sertifika Programlarına kaydolabilmek için
 a) 18 yaşını doldurmuş olmak,
 b) En az İlköğretim Okulu mezunu olmak gerekir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 Sertifika Programına kaydolma hakkını kazanan adayların ön kayıtları yıl içinde kesintisiz olarak alınır, her kurs başlangıcı kesin kayıt yapılmak suretiyle devam eder.
 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne hitaben kursa kayıt olma isteğini belirten dilekçe,
 Öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi,
 T.C. Kimlik No,
 Yeni çekilmiş 4,5x6 cm. boyutlarında 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
 Banka dekontu.

Kayıt Silme
 Azami öğrenim süresi sonunda sorumlu olduğu sertifika programında, ek sınav hakkı da dahil 4 (dört) sınav hakkını kullandıktan sonra başarısız olan kursiyerlerin kaydı silinir. Kaydı silinen kursiyer herhangi bir hak talep edemez.
 Kursiyerin uyması gereken disiplin kurallarına aykırı hareketlerden dolayı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve ELGİNKAN’ın yetkili kurullarının alacağı öğrenim hakkına son verilmesi kararıyla kaydı silinir. Kaydı silinen kursiyer herhangi bir hak talep edemez.

Eğitim ve Öğretim Programları

 Kursiyerlerin öğrenimleri sırasında uzaktan öğretim sistemi ile alacakları eğitim konuları, taraflarca belirlenen ilke ve esaslara uygun olarak ilgili Sertifika Programları yöneticilerinin önerileri üzerine, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan eğitim programındaki konulara göre hazırlanır.

Öğrenim Süresi

 Sertifika için öğrenim süresi toplam 160 saattir.

Sınavlar

 Eğitim sonunda, kursiyer sayısına göre, ELGİNKAN Vakfı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen iş takvimine göre yazılı olarak yapılmaktadır.
 Kursiyerlerin 3 sınav hakkı vardır. Kabul edilebilir mazereti bulunan kursiyerlere 1 ek sınav hakkı daha verilir.
 Sertifika sınavları, tüm ders ve konuları içerecek şekilde, yazılı yapılır. Sınavlar 100’lük not sistemi üzerinden değerlendirilir, başarılı olabilmek için sınavdan en az 50 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olanlara sertifika düzenlenir.
Sertifika
 Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere, taraflarca müştereken tanzim edilecek sertifika verilir.
 Sertifikanın verilebilmesi için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Elginkan vakfı tarafından belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.


ELGİNKAN VAKFIN UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM  KURSLARI  MODÜLLERİ VE SÜRELERİ
SIRA KURSUN ADI SÜRESİ MODÜL İSİMLERİ MODÜL 
SÜRESİ
TOPLAM
SÜRE
1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 2 BOYUTLU ÇİZİM - AUTOCAD 64 AUTOCAD İLE TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER 32 80/64
YETERLİ GÖRÜNÜŞ ÇİZİMİ VE KÜTÜPHANE 32
2 BİLGİSAYAR KULLANIMI 160 BİLGİSAYAR KULLANMA  32 240/160
İŞLETİM SİSTEMİ KURULUMU 32
İNTERNET VE E-PORTA YÖNETİMİ 24
KELİME İŞLEMCİ 24
ELEKTRONİK TABLOLAMA  24
SUNU HAZIRLAMA 24
3 DİNAMİK İNTERNET PROGRAMCILIĞI - PHP 80 PHP KURULUMU VE PROGRAMLAMA 8 200/80
PHP İLE KARAR KONTROL YAPILARI 24
PHP İLE FONKSİYONLAR VE DİZİLER 16
PHP İLE VERİ İLETİMİ 16
PHP İLE VERİ TABANI DÜZENLEMEİŞLEMLERİ 16
4 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - NX 80 NX İLE TASLAK MODELLEME 16 280/80
NX İLE KATI MOELLEME 16
NX İLE YÜZEY MODELLEME 16
NX İLE DİREKT MODELLEME 8
NX İLE MONTAJ MODELLEME 8
NX İLE TEKNİK RESİM OLUŞTURMA 8
NX İLE GERÇEKÇİ GÖRÜNTÜLERİN OLUŞTURULMASI 8
UZAKTAN EĞİTİM  SEMİNERLERİ
SIRA SEMİNERİN ADI SÜRESİ MODÜL İSİMLERİ MODÜL 
SÜRESİ
TOPLAM
SÜRE
1 İLETİŞİM BECERİLERİ SEMİNERİ 16 İLETİŞİM TEKNİKLERİ 16 40/16
2 PROJE YÖNETİMİ SEMİNERİ 16 PROJE TEKNİKLERİ 16 40/16
3 SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ SEMİNERİ 16 SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ 16 40/16
4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SEMİNERİ 16 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL BİLGİLERİ 16 40/16

Bu içerik toplam 0 kez görüntülenmiştir.
Portal içerikleri bugün 751 kez görüntülendi, 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.864.580 tekil ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.